วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

แก้ไวรัสซ่อนไฟล์

เสียบแฟลชไดรฟ์ แล้ว สังเกตุว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยุ๋ที่ไดรฟ์ไหน

ยกตัวอย่างเช่น ของผม อยู๋ไดรฟ์ H:


หลังจากนั้น เข้าไปที่ Command Prompt โดยการ

เข้าไปที่ Start ---> Run -----> แล้วพิมคำว่า cmd แล้วกด Enter

หรืออีกวิธี

เข้าไปที่ Start ---> Programs-----> Accessories ------> Command Prompt

จะเข้าหน้าจอ dos
C:\Document and Settings\Administrator> (บางคนอาจไม่เหมือนกัน แต่ไม่ต้องสนใจ)

ขั้นตอนที่ 2 ให้เราพิมพ์ คำสั่ง เพื่อสลับไปที่ ไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ เช่น แฟลชไดรฟ์ผมอยุ่ H:

G:\Document and Settings\Administrator> h: <----- พิม h: แล้วกด Enter

อันนี้ แล้วแต่ว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยู่ ไหน ถ้า อยู๋ที่ G: ก็พิมพ์ g: )หลังจากนั้นเป็นส่วนสำคัญคือการ ใส่คำสั่งAttribute

H:\> attrib *.* -s -h -a -r /d /s (เว้น ช่องไฟด้วยนะครับ)

แล้วรอซํกครู่ ให้มันทำงานจนกลับไปที่

H:\>

หลังจากนั้นให้กลับไปดูที่แฟลชไดรฟ์คุณ จะเห็นว่า ไฟล์ที่ซ่อนไว้ถูกแสดงหมด

(ไม่เว้นแม้แต่ ไฟล์ไวรัส ถ้าเจอก็ฆ่ามันด้วยมือเลย)


credit : c-naja asiasof

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้