วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การตรวจเช็ค Coed Error IP1980 +Code Error Canon Mp145 /Mp150/Mp160

  การตรวจเช็ค Coed Error IP1980 /


-ไฟสีส้มกระพริบ 5 ครั้ง ตลับเสีย (วิธีแก้ไขคือเปลี่ยนตลับใหม่)
     -ไฟสีส้มกระพริบ 7 ครั้ง ตลับเสีย (วิธีแก้ไขคือเปลี่ยนตลับใหม่)

      -ไฟสีส้มกระพริบ 8 ครั้ง ผ้าซับหมึก (ติดต่อทางร้าน)

      สำหรับอาการไฟสีส้มกระพริบ 4 ครั้งให้เรากดตรงไฟสีส้มค้างไว้สัก 10 วินาที
           การตรวจเช็ค Printer inktank Canon ip1980
     รุ่นนี้เราดูจากจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอย่างสมมุติว่ามีไฟสีส้มขขึ้นมาเรา
ก็ลองสั่งปริ้นอะไรก็ได้ออกมาเครื่องก็จะฟ้องหน้าจอเองนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา
ไม่ยากนะครับ ลองตรวจเช็คดู

  การตรวจ Code Error Canon Mp145/Mp150/Mp160

    E-2 ไม่ได้ใส่กระดาษ กระดาษหมดครับ
    E-3 feed กระดาษติด ตัวเซนเซอร์สกปรกหรือมีเศษกระดาษติดอยู่
    E-4 กดที่ปุ่มหน้าเครื่อง stop/reset ค้างไว้ 10 วิ
    E-5 ตลับหมึกเสีย
    E-8 ซับหมึกใกล้จะเต็ม กด stop/reset ค้างไว้ แล้วใช้งานต่อ
    E-14 ใส่ตับหมึกผิด (ตลับอาจจะเสีย)
    E-15 ไม่มีตลับในเครื่อง ลองตรวจดู
    E-16 ไม่รู้จักปริมาณน้ำหมึก
    E-19 หัวสแกนทำงานผิดพลาด
    E-22 ตลับหมึกผิดพลาด หรือตลับเสีย
    E-23 Feed กระดาษ Error
    E-24 Purge Unit Error
    E-25 ASF(Cam) Sensor Eror
    E-26 เกิดความร้อนหรืออุณภูมิภายในสูง
    E-27 ผ้าซับหมึกเต็ม
    E-28 อุณหภูมิตลับหมึกสูงเพิ่มขึ้น มีข้อผิดผลาดจากน้ำหมึกขาดหรือไม่มีน้ำหมึกในตลับ
    E42- Scaner Error

           ฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับ
        Error Code :
     E2-2 = No paper (ASF)
     E3-3 = Paper jam
     E4 = No ink
     E5-5 = The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge
     is installed, or the ink cartridges are not installed properly
     E8 = Waste ink absorber full, or platen waste ink absorber full
     E9 = The connected digital camera / video camera does not support Camera Direct Printing
     E14 = The Ink cartridges whose destination are wrong
     E15 = Ink cartridge is not installed E16 – Ink remaining is unknown
     E16 -E19 = Failed to scan head alignment sheet
     E22 = Carriage error
     E23 = Paper feed error
     E24 = Purge unit error
     E25 = ASF(cam) sensor error
     E26 = Internal temperature rise error
     E27 = Waste ink absorber full or platen waste ink absorber full
     E28 = Ink cartridge temperature rise error -
     E29 = EEPROM error
     E33 = Paper feed position error
     E35 15 = USB Host VBUD overcurrent error – USB
     E37 17 = Abnormal motor driver error
     E40 20 = Other hardware error
     E42 22 = Scanner error

        การตรวจดู Code eror ของ Canon Mp145
    ลองดูตามนี้นะครับมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษลองอ่านดูครับ

1 ความคิดเห็น:

ค้นหาบล็อกนี้